CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU

Chúng tôi cam kết luôn cung cấp những sản phẩm chất lượng và an toàn nhất cho người tiêu dùng. Do đó, Chất lượng sản phẩm là yếu tố quan tâm hàng đầu, gắn liền với uy tín và quyết định sự tồn tại của cơ sở. Đây cũng là một nội dung chính trong phương châm làm việc tại cơ sở chúng tôi, là điều kiện tiên quyết phải đảm bảo trong quá trình sản xuất.

Cơ sở chúng tôi luôn cập nhật các phương pháp hiện đại nhằm xây dựng tốt hệ thống kiểm soát chất lượng. Cơ Sở đã đạt được chứng nhận SGS – phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn. Chứng nhận này đảm bảo sản phẩm đạt chất lượng và được kiểm soát phù hợp với các tiêu chuẩn ban hành.. Ngoài ra, hệ thống dây chuyền sản xuất luôn được cải tiến, kiểm soát chặt chẽ đảm bảo phù hợp với hệ thống quản lý chất lượng.

Hiểu được vai trò của người lao động, cơ sở chúng tôi luôn huấn luyện an toàn lao động nhằm cải thiện ý thức, trách nhiệm của từng người lao động tham gia quá trình sản xuất, đảm bảo hàng hóa luôn đạt chất lượng trước khi xuất xưởng.

LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN