Giá trị cốt lõi

1. Chuyên nghiệp

Chuyên là chuyên nghiệp, biểu hiện ở tác phong làm việc, thái độ tập trung, chuyên môn thành thạo, tuân thủ chuẩn mực nghề nghiệp.

2. Tận tâm

Tâm là sự tận tâm, tâm huyết trong công việc; thể hiện trong giao tiếp là biết đặt mình vào địa vị của người đối diện để thấu hiểu và hành xử đúng mực.

3. Hợp lực

Hợp là sự hợp lực, hợp tác, hòa hợp, biết gắn kết, liên kết tạo nên tinh thần đồng đội và sức mạnh tập thể.

4. Chất lượng

Chất là chất lượng, biểu hiện bằng sự hài lòng của các bên liên quan khi giao dịch, sử dụng sản phẩm của than  gáo dừa Lộc Duy.

5. Đổi mới

Mới là sự đổi mới, là tư duy sáng tạo, thúc đẩy sáng kiến trên cơ sở mang lại giá trị, lợi ích cho khách hàng và cộng đồng.

6. Bền vững

Bền là tính bền vững, luôn tiếp cận các vấn đề và hành động vì mục tiêu lâu dài, sẵn sàng hy sinh lợi ích trước mắt vì những giá trị bền lâu.