Than Size 4×8

  • Độ Ẩm : 15% ~ 20%
  • Độ Tro : 3%
  • Độ Bốc : 25%
  • Thành phần cấu tạo : Carbon (C)
  • Nguyên liệu chính: Gáo dừa
  • Khối lượng/bao : 50Kg
  • Số bao/ Container 20 feet : 200
  • Số bao/ Container 40 feet : 460