...

Tin Tức

...
Cách làm than hoạt tính trong sinh hoạt
Than hoạt tính (Activated Carbon) – Là loại than được xử lý từ nhiều nguồn vật liệu như tro của vỏ lạc (đậu phộng), gáo dừa hoặc than đá.
...
Ứng dụng than hoạt tính trong đời sống
Than hoạt tính là tác nhân hấp phụ nhờ vào diện tích bề mặt lớn, cấu trúc xốp vi mô...
...
Cấu tạo than hoạt tính
Than hoạt tính có diện tích bề mặt nếu tính ra đơn vị khối lượng thì là từ 500 đến 2500 m2/g ...
...
Cách tạo than hoạt tính gáo dừa
Than hoạt tính được tạo ra như thế nào? Ở Việt Nam, có các vùng trồng dừa nhiều như Bến Tre...
...
Cẩn thận khi dùng khẩu trang than hoạt tính
Cẩn thận khi dùng khẩu trang than hoạt tính...